Eisteddfod Llandudoch, Mai 17feg, 2014

  • 12.00 p.m. :  Eisteddod leol
  • 1.30 p.m. : Eisteddfod yr Ifanc
  • 5.00 p.m. :Eisteddfod yr Hwyr

Hefyd - Nos Fercher, Mai 14eg - 7.30 p.m.  Beirniadaethau llên a Thalwrn y Beirdd


Dyddiadau pwysig
  • Nos Fawrth, Hydref 22ain

    Pwyllgor am 7.30 pm yn Neuadd Llandudoch


  • Nos Sul, Rhagfyr 15ed

    Canu Carolau o gwmpas Llandudoch


Bron yn barod i fynd!
Mae'r gwaith o drefnu'r eisteddfod nesa wedi dechrau. Mae'r pwyllgor cyntaf wedi digwydd, a bydd y gwaith o gysylltu gyda beirniaid etc yn dechrau ar unwaith. Bydd ambell i newid i'r rhaglen hefyd - un neu ddwy o gystadlaethau newydd, felly cadwch eich llygaid yn agored. Mae'r rhestr testunau ar gyfer y cystadlaethau llenyddol ar gael ar wefan Cymdeithas Eisteddfodau Cymru'n barod.